Ochrona obiektów, zakładów przemysłowych i firm

Ochrona fizyczna obiektu polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie objętym umową. Dyżurujący pracownicy ochrony nieustannie czuwają nad bezpieczeństwem osób (zarówno pracowników jak i gości) oraz mienia Kontrahenta.


Nasi pracownicy ochrony to osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania tej odpowiedzialnej pracy. W większości są to osoby posiadające licencję pracownika ochrony (I-go lub II-go stopnia), wiedzą więc jak zachowywać się w sytuacjach wyjątkowych.


W zależności od specyfiki firmy / zakładu oraz indywidualnych wymagań klienta, pracownicy ochrony mogą :

  • prowadzić ewidencję osób i pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu objętego ochroną
  • posiadać środki przymusu bezpośredniego
  • dysponować sprzętem łączności radiowej, pozwalającym na komunikowanie się pracowników ochrony oraz bezpośredni kontakt z Centrum Monitoringu np. w celu wezwania Patrolu Interwencyjnego
  • posiadać dodatkowe środki techniczne (detektory metalu, testery trzeźwości) podwyższające poziom bezpieczeństwa na chronionym terenie

Wśród naszych klientów, którym zapewniamy ten rodzaj usługi, znajdują się duże firmy handlowe, zakłady produkcyjne, hotele i siedziby organów administracji publicznej. Niektóre z nich znaleźć można w dziale Dokumenty firmy i rekomendacje.

SOHO - Free HTML Template • Developed by Code Play Studios • 2017 • Powered by BEZPOL and MODX